WoZoCo ARK

Locatie: Budel-Schoot

Jaar: 2015

Opdrachtgever: Stichting Dorpsplatform Budel-Schoot, Gemeente Cranendonck

ARK richt zich ten aanzien van het thema Wonen op alle bewoners op Schoot van jong tot oud die hier graag wonen. De mogelijkheid op een woning die van alle gemakken voorzien is en waar men naar eigen inzicht gebruik kan maken van het service aanbod. De woningen kunnen zowel gehuurd als aangekocht worden. Aankoop zal geschieden doormiddel van aankoop van aandelen in de coöperatie. Deze aandelen zijn vrij overdraagbaar en verhandelbaar. Aspirant-bewoners zullen vanaf het begin betrokken worden bij het ontwerp van de woningen, woonomgeving en de samenstelling van het service aanbod.

Naast het wonen in de ARK worden er ook diensten aangeboden om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Door dit aan te bieden wil de coöperatie zorgen voor een optimaal gevoel van welzijn op Schoot. Voor alle services kunt u dan terecht bij de zorgwinkel die is opgenomen in het project. Momenteel is men ook bezig met het verkennen van de optie om zorg aan te kunnen bieden wanneer dit tijdelijk niet mogelijk is in de eigen woning. Deze kamers kunnen tevens gebruikt worden door de bewoners van het complex als logeerkamer. Naast zorg kan men als men lid van de coöperatie ook gebruik maken van de maaltijden die worden aangeboden in het ARKresto.

Door het aanbieden van ruimtes voorzien van een centrale receptie in het entreegebouw kunnen leden van de coöperatie een ruimte huren voor hun bedrijfje. Tevens biedt het mogelijkheden voor re-integratie projecten en leerprojecten. De zorg en het onderhoud van bijvoorbeeld het ARKresto lenen zich hier goed voor.

In 2017 zal het definitieve plan bekend worden, momenteel zitten de belanghebbende partijen aan tafel om het plan door te ontwikkelen op basis van de huidige woning- en maatschappelijke behoefte, binnenkort zal er een definitieve visie zijn voor het her te ontwikkelen gebied.