Verweven Verleden

Locatie: Goor

Jaar: 2013

Opdrachtgever: Gemeente Hof van Twente en ondernemersvereniging Goor Collectief

Verleden Verweven gaat een relatie aan tussen het huidige centrum en de rijke textiel historie van Goor. Op de plek waar vroeger de fabrieken van de familie Jannink hebben gestaan heerst nu de consumptiemarkt. Waren het eerst de weefpatronen die hier de dienst uit maakte nu zijn het streepjes- en QR codes. Interessant zijn de overeenkomsten tussen beide, die tevens de basis vormen voor het ontwerp. Na het analyseren van oude weefpatronen is er op basis van een streepjescode een nieuw weefsel ontstaan. Hierdoor ontstaat een nieuwe relatie tussen het oude fabrieksterrein, waar vroeger de producten gemaakt werden en de Grotestraat waar de historische winkels nog steeds aanwezig zijn. Het weefsel gaat tevens een relatie aan met de blinde gevel van de Binnenstraat zonder deze bestaande structuur aan te passen. De zon gaat overdag een dans aan met de structuur, door het 3D patroon ontstaat door draaiing van de zon een dynamiek. Door de bestaande gevel in tact te laten en, de verplichte nooddeuren van de diverse winkels te respecteren en hierop in te spelen is het ook mogelijk om nog gevelopeningen extra te maken in de toekomst mocht dit wenselijk zijn voor de gebruiker van de winkelpanden. Door de openheid van het patroon zal er nog voldoende daglicht naar binnen strijken.

Gekozen is om het weefsel in diverse type metalen uit te voeren. Hierbij speelt het in op de elementen die reeds zijn opgenomen in het centrum zoals cortenstaal banken en de stalen boombegeleidingen op het Weversplein. Tevens is de hufterproofheid hierbij goed en het benodigde onderhoud nihiel. Waar overdag de structuur het spel aangaat met de zon, gaat het s´avonds een spel spelen met de verlichting achter de structuur en bestrating en voorbijganger. Tevens zorgt de indirecte verlichting van de steeg voor een prettige doorgang richting het centrum in de avond.