Tijdelijk Theater

Locatie: ‘s-Hertogenbosch

Jaar: 2013

Opdrachtgever: Gemeente ‘s-Hertogenbosch, BAI

De komende jaren zal het GZG terrein het middelpunt zijn van tijdelijkheid in de Bossche binnenstad. Leegstand, tijdelijke bewoning, sloop en de aanvang van de eerste bouwwerkzaamheden vormen een bron van levendigheid en inspiratie. Het theater kan als tijdelijke bewoner van dit gebied starten dit gebied te verankeren met het centrum. De foyer zal de taak van openbare ontmoetingsruimte en passage op zich nemen. Het podium kan door zijn te openen achterwand ook inspelen op zijn context en haar gebruiker uitdagen.

De basis van het bouwwerk wordt gevormd door een structuur van palletkisten waarbinnen vloervelden zich vouwen tot diverse ruimten. De gehele structuur zal worden overtrokken door een huid van vrachtwagenzeil. Na dienst te hebben gedaan als onderdeel van het theater kunnen de gebruikte elementen weer worden hergebruikt. De speciaal ontwikkelde tribune elementen zullen worden herplaatst in het publieke domein.