About

What we provide for you

Senserius

De wensen van onze opdrachtgevers en de context vormen de basis voor het werk van Senserius. De kracht van Senserius ligt in onze betrokkenheid, ons vakmanschap en ons inlevingsvermogen in de belangen van onze opdrachtgevers en de omgeving waarin we bouwen.

We tekenen wat we bedenken en we bouwen wat we tekenen binnen het gestelde budget en de opgedragen planning. We zijn teamspelers en gedreven door onze liefde voor het vak en onze wil het beste resultaat te bereiken. We functioneren namens en voor rekening van opdrachtgevers, waarvoor we de belangen behartigen. We geven namens en met onze opdrachtgevers leiding aan het ontwerp- en realisatieproces. Ons bureau combineert talent, kennis en ervaring.

Wij zetten ons in voor het benutten van de kansen die elke opdracht biedt. We staan voor het realiseren van inspirerend werk waarin mensen optimaal kunnen functioneren en genieten. En we gaan voor het leveren van goed doordachte en functionerende ontwerpen met zorgvuldig toegepaste en gedetailleerde materialen en constructies én voor een probleemloze en betrouwbare realisatie ervan.

We werken duurzaam en leggen geen onnodig beslag op het milieu. We staan voor gebouwde resultaten waar opdrachtgevers, gebruikers en omgeving lang plezier aan kunnen beleven. Architectuur en omgeving zijn voor ons onlosmakelijk verbonden. Wij werken expressief zonder onnodige toevoegingen.

We kunnen onze projecten begeleiden vanaf initiatief tot en met de oplevering. Om allround betrouwbaar werk af te kunnen leveren, hebben we een samenwerking met een bouwkostenspecialist en een ingenieursbureau voor constructies en installatietechniek. Wij kunnen ook prima werken onder leiding van een professionele opdrachtgever. Voor bijvoorbeeld alleen een ontwerp, tekenwerk of vergunningaanvraag kunt u dus eveneens bij ons terecht.